Pomiary sieci teleinformatycznych

Wykonane sieci informatyczne przekazujemy zawsze z wynikami pomiarów każdego połączenia kalibrowanym testerem firmy FLUKE. Wykonujemy również pomiary istniejących sieci w celu pozyskania informacji o ich przepustowości, jakości oraz potencjalnych źródłach awarii. Jesteśmy w stanie zoptymalizować istniejące sieci i przebudować je używając również technologię światłowodową. Służymy pomocą w doborze dostawcy stałych łącz, routerów oraz przełączników. Wykonujemy konfigurację tych urządzeń pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa.

Konsultacje w zakresie doboru sprzętu i rozwiązań dla sieci informatycznych i telefonicznych....
Pomiary sieci teleinformatycznych...
Konsultacje w zakresie założeń polityki bezpieczeństwa sieci...