Polityka Prywatności RODO

Korzystanie z tej strony może spowodować instalację plików cookies (ciasteczka) na komputerze użytkownika.

„Cookies” to małe pliki tekstowe służące do identyfikowania internauty przy ponownych odwiedzinach. Nie naruszają one w żaden sposób prywatności internauty, ponieważ nie gromadzą żadnych danych. Stanowią tylko i wyłącznie informację dla serwisu, że nasza strona była już odwiedzana. Ich obsługa nie jest warunkiem koniecznym do przeglądania strony internetowej www.dbs-it.pl, niemniej jednak będzie pomocna przy tworzeniu statystyk odwiedzin tej strony.

Każda przeglądarka także we własnych ustawieniach posiada możliwość zablokowania zapisywania „cookies” na komputerze.

 

Właściciel strony i Administrator Danych Osobowych:
DBS IT Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa

Obowiązek Informacyjny RODO

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”).
Wspomniany akt prawa europejskiego, który obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej od dnia 25 maja 2018 r., reguluje postępowanie z danymi osobowymi. Chodzi w nim m.in. o to, by chronić informacje dotyczące użytkownika odwiedzającego tę stronę. W kontekście wejście w życie RODO, po naszej stronie powstały pewne obowiązki informacyjne, które niniejszym spełniamy przedstawiając Państwu wymagane przez RODO informacje.

 

Rola DBS IT Sp. z o.o. w kontekście RODO

W rozumieniu RODO, spółka DBS IT Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe występując w roli Administratora Danych Osobowych.

 

Cel: Realizacja zlecenia

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji zapytań ofertowych, realizacji zlecenia kontaktu, oraz w celu udzielania wsparcia technicznego lub  pomocy technicznej.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:– Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania działań z użyciem następujących danych: Imię i Nazwisko; nazwa firmy; e-mail; numer telefonu.

Czas przetwarzania:

Państwa dane osobowe zazwyczaj będą przetwarzane przez czas wykonania zlecenia – w celu wykonania umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), jak również w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).Po wykonaniu / zakończeniu umowy, dane będą przetwarzane dalej wyłącznie w celach archiwizacyjnych, na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).


Przysługujące prawa:

Można pozyskać informacje o fakcie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli tak – można uzyskać do nich dostęp, np. poprosić o kopię oraz uzyskać szczegółowe informacje m.in. o tym, jakie dane są przetwarzane i w jakim celu, oraz komu są przekazywane. Jeżeli istnieje podejrzenie, że dane nie zostały przekazane tej firmie/instytucji – można poprosić o informacje, skąd znalazły się w tej konkretnej firmie.

Można również poprosić o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania swoich danych. Nie jest to jednak możliwe w przypadku, jeżeli istnieje czynna umowa pomiędzy naszymi podmiotami. W takim przypadku możemy przetwarzać dane zgodnie z przepisami prawa z wyjątkiem przypadku, jeżeli istnieje podejrzenie, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie ma podstaw do ich przetwarzania – wtedy dane powinny być usunięte,

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa prawa są łamane – można wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania;

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Państwa dane są̨ przetwarzane w celu wykonywania zlecenia lub przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych korzystając z adresu e-mail: rodo@dbs-it.pl.