Konsultacje w zakresie założeń polityki bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych i ochrony mienia

Bezpieczeństwo zasobów i danych jest szczególnie ważne dla każdej firmy, bez względu na jej wielkość.

To nie tylko procedury i mechanizmy tworzące kopie bezpieczeństwa danych i systemów, ochrona antywirusowa serwerów i stacji roboczych, ustawienia sieciowe uniemożliwiające korzystanie z niebezpiecznych zasobów internetowych, ale również nadzór wideo, kontrola dostępu oraz systemy SSWiN.

Mamy doświadczenie w projektowaniu, doborze sprzętu oraz programowania systemów kontroli dostępu, nadzoru wizyjnego oraz SSWiN.

Ponadto projektujemy i dobierzemy sprzęt i oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa plików, baz danych, maszyn wirtualnych oraz serwerów.

Konsultacje w zakresie doboru sprzętu i rozwiązań dla sieci informatycznych i telefonicznych....
Pomiary sieci teleinformatycznych...
Konsultacje w zakresie założeń polityki bezpieczeństwa sieci...