enova365  Procesy

System do zadań specjalnych – z Workflow procesy będą przebiegać płynnie

Workflow

System enova365 wyróżnia fakt, iż moduł Workflow jest jego integralną częścią. Dzięki temu możesz korzystać z zarządzania procesowego w całej aplikacji, która intuicyjnie organizuje i automatyzuje Twoją pracę. Niezależnie od tego, czym zajmuje się Twoja firma i ile osób jest w niej zatrudnionych, procesy przenikają się pomiędzy działami. Workflow pomaga agregować te dane i udostępniać konkretnym pracownikom czy określonemu działowi w organizacji.

DMS

Document Management System kontrolujący przepływ i ewidencję dokumentów firmowych. Wspiera przechowywanie, porządkowanie, archiwizowanie danych. Posiada także opcje ułatwiające wprowadzanie danych do systemu oraz funkcjonalność OCR (Optical Character Recognition), która służy do rozpoznawania całych tekstów z plików graficznych oraz PDF.

Harmonogram zadań

Większość cykli przebiegających w firmie ma swoje konkretne terminy. Harmonogram zadań enova365, to narzędzie, które może inicjować rozpoczęcie procesu we właściwym czasie. Harmonogram możesz dowolnie konfigurować tak, aby sprostał Twoim oczekiwaniom. Wtedy będzie przypominał na przykład o zaległych płatnościach i prześle komunikat do dłużnika, a dział HR będzie automatycznie otrzymywał powiadomienia o akceptacji delegacji pracownika.

Edycja procesów i zastępstwa

Czasami zdarza się, że w sezonie urlopowym niektóre informacje z opóźnieniem trafiają do odpowiednich osób. Na szczęście można wyeliminować to ryzyko i zlecić systemowi, żeby o tym pamiętał za nas. Dzięki Workflow w enova365 masz pewność że zdania na bieżąco będą trafiać do przypisanych do nich osób. A jeżeli chcesz wiedzieć kto jest za nie odpowiedzialny, możesz to w łatwy sposób śledzić w systemie.

W jakich obszarach przydaje się Workflow?

Workflow pomocny jest we wszystkich obszarach aplikacji. Pomoże w przepływie informacji pomiędzy poszczególnymi obszarami, przykładowo:

  • Kadry Płace i HR, np. rozliczenie delegacji,
  • Produkcja, np. przekazywanie statusów zamówień do przełożonych
  • Sprzedaż i CRM, np. generowanie stanów magazynowych dla handlowców
  • Finansowe i księgowość, np. generowanie raportów kwartalnych dla zarządu.