enova365  Kadry Płace i HR

Kartoteki pracowników

Z enova365 uporządkujesz wszystkie dokumenty związane z pracownikami: dane personalne, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, aneksy czy zaświadczenia. Zautomatyzowany system przypomina o zbliżających się terminach badań okresowych czy wymaganych szkoleniach.
Oprogramowanie jest dostosowane do prowadzenia elektronicznych teczek pracowniczych. 

Obszar kadr 

oprogramowania enova365 pozwala także na
ewidencjonowanie czasu pracy, w tym  nadgodzin i limitów nieobecności.

Samoobsługa pracownicza

enova365 usprawnia obieg dokumentów firmowych i automatyzuje rutynowe działania. Pulpit pracowniczy pozwala pracownikowi na samodzielne: składanie w systemie wniosku urlopowego, zgłoszenie delegacji czy innego wyjścia służbowego. Z kolei w Pulpicie kierownika przełożeni dostają powiadomienia o złożonej prośbie i mogą ją zaakceptować, nawet będąc poza biurem. Pulpity dostępne są poprzez przeglądarkę, a także za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Rozliczanie płac

Obszar płac pozwala na rozliczanie etatów i zleceń. enova365 obsługuje w tym zakresie zarówno małe i duże przedsiębiorstwa, jak i firmy o rozbudowanej strukturze. System pozwala na indywidualne definiowanie cech, co daje dużą swobodę w konfigurowaniu składników wynagrodzeń. Umożliwia także naliczanie płac w wielu walutach.

Dzięki modułowi Workflow, który pozwala na sprawny obieg dokumentów, czas oszczędza także dział HR.Dodatkowo, współpraca z modułem Delegacje PWS umożliwia sprawne rozliczanie delegacji firmowych.

e-deklaracje i Płatnik 

Usprawnij comiesięczne procesy rozliczania deklaracji ZUS oraz PIT dzięki wykorzystaniu enova365. System pozwala na generowanie deklaracji rozliczeniowych, wysyłanie ich do programu Płatnik. Dzięki e-Deklaracjom na koniec roku wygenerujesz PIT dla swoich pracowników. enova365 dostosowana jest także do rozliczania pracowników niepełnosprawnych – w systemie przygotujesz deklaracje Wn-d i prześlesz do programu SODiR Offline. Jeżeli potrzebujesz tworzyć raporty statystyczne do GUS (np. Z-03, DG-1), w łatwy sposób, nie tracąc czasu wygenerujesz je w systemie.

Wydruki i raporty

Dzięki enova365 generowanie raportów płacowych i zestawień ilości godzin w danym okresie nie stanowi już problemu. Enova365 pozwala na tworzenie zestawień o dowolnie zdefiniowanych parametrach. Raporty są gotowe do bezpośredniego udostępnienia, na przykład kadrze zarządzającej. Dodatkowo, każdy z wydruków może być eksportowany do MS Word, gdzie w razie potrzeby można nanieść uwagi.

Human Resources 

Obszar kadrowo-płacowy enova365 wspiera codzienną pracę Twojego działu HR. Pomoże zautomatyzować powtarzające się czynności, tym samym oszczędzając czas i optymalizując procedury.

Rekrutacja 

Z oprogramowaniem enova365 proces naboru jest łatwiejszy i zautomatyzowany. Określone osoby mogą mieć wgląd do poszczególnych etapów procesu i analizować jego postęp, od momentu wpłynięcia CV, aż do chwili zatrudnienia. System ocen pracowniczych również staje się prostszy, a dostęp do niego mogą mieć zarówno pracownicy jak i przełożeni. Obie strony mogą wpływać na podjętą decyzję i zawsze wrócić do jej uzasadnienia.