Nowa wersja enova365 z numerem 2401.2.6

W dniu 1.03.2024 roku opublikowana została wersja systemu enova365: 2306.02

W wersji udostępnione zostały przede wszystkim funkcjonalności związane ze zmianami w przepisach prawa na rok 2024 w modułach Handel, Kadry Płace oraz Księgowość.

Dodatkowo informujemy, że od wersji 2404 (planowana data wydania: 22 kwietnia 2024) system enova365 będzie udostępniany wyłącznie w oparciu o nową technologię jaką jest Microsoft .NET6.

Do prawidłowej instalacji tej wersji wymagany jest kontakt z Autoryzowanym Partnerem Soneta. Więcej informacji o enova365 w wersji .NET6 przeczytasz w artykule.

Najważniejsze zmiany w wersji 2401.2.6:

Moduł Handel:

 • KSeF
  Na wydrukach faktur dodaliśmy możliwość umieszczenia kodu QR umożliwiającego weryfikację, czy faktura znajduje się w KSeF. Widoczność kodu QR oraz numeru KSeF na wydruku dokumentu włączana jest za pomocą parametru “Drukuj numer oraz kod QR KSeF” dostępnego w zakładce Wydruki w oknie definicji dokumentu.

Moduł Kadry Płace:

 • Deklaracje PIT
  Obsługa wykazywania na deklaracji PIT-11(29) przychodów sędziów oraz sędziów w stanie spoczynku.
 • Nieobecności
  Dodano sekcję “Nieobecność” wraz z parametrem “Wprowadzanie wniosku oraz nieobecności ‘Urlop opiekuńczy (art 188 kp, godz.)’ wyłącznie na pełne godziny”, który na nowych bazach zostanie domyślnie ustawiony na “Tak” oraz umożliwiliśmy ustawienie czy nieobecność “Zwolnienie od pracy – siła wyższa(godz.)” będzie można wprowadzić tylko w pełnych godzinach, czy również w minutach
 • Nieobecności
  Umożliwiliśmy rezygnację ze świadczenia rehabilitacyjnego
 • Import z PUE
  Umożliwiliśmy automatyczny import z PUE nieobecności dla pracownika w przypadku rezygnacji ze świadczenia rehabilitacyjnego oraz umożliwiliśmy zaimportowanie zasiłku opiekuńczego z PUE z wykorzystaniem parametru “Importuj automatycznie opiekę ZUS na nieobecność” w systemach z wielooddziałowością.
 • Weryfikatory Czasu Pracy
  Dodano nowy parametr “Tolerancja sumy odchyłek Wejść i Wyjść”, dzięki któremu czas wejścia i wyjścia zostanie wygładzony zgodnie z planowanym zakończeniem pracy.
 • Wskaźniki
  Zaktualizowane wskaźniki obowiązujące od 01.03.2024 r. oraz zaktualizowany “Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent)”, który od 01.04.2024 r. przyjmuje wartość: 107,6%.

Moduł Księgowość

 • Deklaracja CIT-8
  Zaktualizowaliśmy strukturę e-Deklaracji dla deklaracji przygotowywanych na formularzu CIT-8(33).
 • Deklaracja CIT-8E
  Zaktualizowaliśmy strukturę e-Deklaracji dla deklaracji przygotowywanych na formularzu CIT-8E(3) oraz CIT-8E(4).
 • Deklaracje PIT
  Zaktualizowaliśmy limit odliczenia składki zdrowotnej (liniowo) do kwoty 11 600 zł z datą aktualności od 01.01.2024.
 • Grupy VAT
  Przygotowaliśmy mechanizmy umożliwiające przygotowanie Deklaracji VAT-UE dla Grupy VAT w konfiguracji pracy na wielu bazach.
 • Deklaracje VAT
  W mechanizmie naliczania deklaracji VAT-7 udostępniliśmy nowe symbole formularza: JPKV7M dla rozliczeń miesięcznych oraz JPKV7K dla rozliczeń kwartalnych. Symbole formularza są wykorzystywane w tytule płatności podatkowej generowanej do deklaracji VAT-7. Nowe symbole mają zastosowanie dla deklaracji generowanych za okres od 01.01.2024, tym samym zastępując dotychczasowe oznaczenia.
 • Jednostki Budżetowe
  Dodaliśmy nową funkcjonalność pozwalającą na naliczanie not odsetkowych według stopy podatkowej dla należności rozliczonych częściowo. Dotychczas, system pozwalał na naliczanie not odsetkowych jedynie dla należności podatkowych rozliczonych w całości.

Moduł Projekty i Budżetowanie

 • Budżetowanie
  Dodaliśmy możliwość wpisywania komentarzy (uwag) do każdej pozycji dla edytowanej kwoty na liście ze szczegółami wersji planów.

Moduł Pulpit Pracownika

 • Czas pracy i nieobecności
  Dodaliśmy nowe zestawienie “Grafik nieobecności”, w którym pracownik może sprawdzić zaplanowane absencje swojego zespołu. Zestawienie uwzględnia pracowników przypiętych do tego samego elementu struktury oraz przełożonego.

Szczegóły udostępnionych funkcjonalności oraz zmian dostępne są w ulotce.

Zgodnie z warunkami gwarancji dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję, nowe wersje systemu enova365 są dostępne na stronie www, bez dodatkowych opłat.