AMODIT

AMODIT

AMODIT to innowacyjny system obiegu dokumentów, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do modelowania procesów oraz prognozowania zachowań użytkowników. Platforma umożliwia nie tylko ekspresowe dostarczanie nowych rozwiązań, ale również bezproblemowe wprowadzanie zmian w działających procesach pozwalając na natychmiastowe dostosowanie do zmieniających się potrzeb.


Platforma BPM

Wdrożenie platformy BPM pozwala ograniczyć przepływ dokumentów papierowych oraz daje możliwość optymalizacji procesów operacyjnych głównie poprzez ich automatyzację, eliminację zbędnych czynności, ułatwienie dostępu do informacji, przyspieszenie procesu decyzyjnego.

AMODIT platforma BPM

Ponadto:

 • możliwość definiowania dowolnych procesów biznesowych, obiegów dokumentów oraz wniosków
 • tworzenie raportów i zestawień
 • obsługa nietypowych procesów jak np.:
  • wprowadzanie do menu nowego hamburgera w Burger King
  • zlecenie czasowej zmiany oprocentowania kart kredytowych
  • procedura wydania pojazdu
  • czy obsługa specjalnych zleceń dla kluczowych klientów

Obszar Kadrowy

AMODIT obszar kadrowy

Automatyzacja procesów w obszarze kadrowym pozwala przechowywać wszystkie dane pracowników w jednym miejscu. Umożliwia również dostęp do dokumentów w dowolnym miejscu i czasie, na dowolnie wybranym urządzeniu oraz zgodność dokumentacji z obowiązującymi przepisami prawa.

Przykładowe procesy w obszarze HR:

• eTeczki (elektroniczna dokumentacja pracownicza)
• samoobsługowy portal pracowniczy
• integracja z systemami kadrowymi, np.: TETA, SAP HR
• procesy kadrowe np.:
• wnioski urlopowe
• umowy zlecenia
• wnioski o szkolenia ,wnioski socjalne


Obszar finansowy

Poprzez automatyzację wybranych czynności system pozwala na efektywniejsze wypracowywanie rezultatów dla określonych zadań, które do tej pory były powtarzalne, czasochłonne i wykonywane manualnie.

AMODIT obszar finansowy

Przykładowe procesy w obszarze finansowym:

 • obieg faktur
 • obieg zamówień
 • zapotrzebowania
 • sprawdzanie zgodności faktur z zamówieniami
 • obsługa działu zakupów, ofert, przetargów
 • integracja z systemami ERP

Obszar prawny

AMODIT obszar prawny

Optymalizacja procesów w dziale prawnym pozwala na uporządkowanie umów, aneksów czy pełnomocnictw w jednym systemie, do których dostęp mają jedynie wyznaczone osoby. Zminimalizowane zostaje także ryzyko utraty czy zniszczenia dokumentu.

Poznaj przykładowe procesy w obszarze prawnym:

 • elektroniczne podpisywanie dokumentów
 • pełen obieg umów (zbierane danych, negocjowanie, opiniowanie, zatwierdzanie)
 • rejestr umów
 • kontrola zgodności umowy z budżetem
 • sprawdzanie pełnomocnictw

Obszar administracyjny

Uporządkowanie, ujednolicenie oraz automatyzacja są kluczowe w szybkim docieraniu do poszukiwanych informacji. Optymalizacja procesów pozwala wyeliminować lub ograniczyć opóźnienia, błędy bądź zagubienie dokumentów. Przykładowe procesy, które możesz wdrożyć w obszarze administracyjnym:

AMODIT obszar administracyjny

Obszar IT

AMODIT obszar IT

System wspomaga procesy związane z helpdeskiem, nadawaniem uprawnień czy rejestrem sprzętu i oprogramowania. Pozwala również organizować prace działu, dzięki czemu można z łatwością monitorować etapy wdrażanych projektów.

Przykładowe procesy w obszarze IT:

 • system zgłoszeń
 • nadawanie uprawnień
 • rejestr sprzętu
 • zarządzanie zmianą
 • zbieranie wymagań biznesowych

Klienci AMODIT

AMODIT FIRMY