enova365  Finanse i Księgowość

enova365 pomoże Twojej firmie w prowadzeniu:  

 

enova365 zawsze zgodna z aktualnymi przepisami 

Split payment

enova365 dostosowana jest do wymogów mechanizmu podzielonej płatności. Dzięki temu, zyskujesz kontrolę nad swoimi finansami, które spływają na oddzielne rachunki bankowe.

e-Deklaracje

Oprogramowanie enova365 w łatwy i szybki sposób umożliwi wygenerowanie oraz późniejszą wysyłkę eDeklaracji podatku VAT oraz podatku dochodowego.

Jednolity Plik Kontrolny

enova365 umożliwia generowanie i wysyłkę wszystkich siedmiu struktur JPK, w tym objętą obowiązkiem comiesięcznego dostarczania do Urzędu Skarbowego – strukturę JPK_VAT. Dodatkowo, system wyposażony jest w mechanizm, który weryfikuje spójność i poprawność danych wygenerowanego przez Ciebie JPK

 W czym jeszcze może pomóc Twojej firmie enova365?

Raportowanie i Business Intelligence

System pozwala na ustawianie indywidualnych KPI i ich śledzenie. Agreguje także dane z różnych źródeł i tworzy raporty. Są one dostępne zarówno w okienkowej jak i mobilnej wersji oprogramowania.

Bankowość on-line w enova365

Usługa webservice umożliwia kontrolowanie i wykonywanie czynności na operacjach bankowych bezpośrednio z poziomu enova365, bez konieczności logowania się do systemu bankowego

Delegacje PWS

Moduł Delegacje służbowe enova365 wspomaga rejestrowanie, obsługę i rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych. Wpływa także na usprawnienie procesu obiegu wniosków i rozliczeń delegacji.

Windykacja

Windykacja to moduł umożliwiający wewnętrzną ewidencję przeterminowanych należności tzw. windykacja przedsądowa. Wspiera pracę działu rozliczeń poprzez automatyzację procesów generowania dokumentów oraz monitorowania dłużnika Twojej frmy (np. wysyłając powiadomienia drogą elektroniczną).