Nowa wersja enova365 z numerem 2306.0.0

W dniu 04.07.2023 roku opublikowana została wersja systemu enova365: 2306.0.0

W wersji udostępnionp nowości funkcjonalne w obszarach enova365 Księgowość, Kadry Płace, Handel i magazyn, Workflow, CRM i Sprzedaż oraz Business Intelligence.

Najważniejsze zmiany w wersji 2306.0.0

Moduł Flota:

 • umożliwia ewidencjonowanie informacji na temat posiadanych pojazdów oraz pełną opiekę nad powierzoną flotą. W połączeniu z modułem Księgowość (Ewidencja pojazdów) pozwala na szybkie rozliczenie przejazdów oraz wykonanych tras. Dzięki integracji z Handlem umożliwia wystawienie dokumentów i rozliczania ich. Funkcjonalności modułu obejmują: ewidencjonowanie pojazdów, ich rezerwację, ewidencjonowanie zdarzeń związanych z użytkowaniem samochodu, rejestrowanie ubezpieczeń, szkód oraz mandatów. Pełna dokumentacja dla modułu dostępna jest w Bazie Wiedzy enova365 pod adresem: https://dok.enova365.pl/Topic/38419

Integracja z Platformą Baselinker:

 • W ramach integracji można wysyłać towary i stany magazynowe, pobierać zamówienia i numery listów przewozowych oraz przesyłać faktury.

Najważniejsze zmiany w wersji 2306.0.0:

W module Księgowość:

 • Plan Kont
  Nowa funkcjonalność tworzenia słowników kontrolnych dla konta księgowego. Korzystając z nowej funkcjonalności użytkownicy zapewniają sobie pełną kontrolę nad budową poszczególnych kont analitycznych. Dzięki funkcjonalności słowników kontrolnych na etapie definiowania planu kont możliwe jest szybkie i podręczne założenie słownika oraz jego elementów, które następnie będą wykorzystywane do przygotowania konta księgowego.
 • Plan Kont
  Dla kont księgowych dodane pola z informacjami o koncie syntetycznym.
 • Praca na wielu bazach
  Na formularzu bazy danych znajdującego się na liście “Analizy baz danych” dodaliśmy informację o wyliczonych zaliczkach właściciela na podatek ryczałtowy. Analogiczną zmianę dokonaliśmy także na bocznym oknie podglądu bazy oraz wprowadziliśmy możliwość wyciągnięcia na listę dodatkowego pola z informacją o wysokości obliczonej zaliczki na ryczałt z organizatora listy.
 • Dokumenty RMK
  Zbiorcze przygotowanie dokumentów RMK według centrów i grup kosztów, a w konfiguracji wielofirmowej dodatkowo dla wielu firm.
 • Ewidencja pojazdów
  Działanie naliczania kosztów poniesionych przy eksploatacji pojazdu o dokumenty typu Magazyn (rozchód wewnętrzny i zewnętrzny).
 • Pulpit Klienta Biura Rachunkowego
  Nowe mechanizmy pozwalające na obsługę Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) przez operatora Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego.

W module Kadry Płace:

 • Deklaracje ZUS
  Podpowiadanie się odpowiedniego kodu przyczyny wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń.
 • Umowa cywilnoprawna
  W celu łatwiejszego zarządzania czasem pracy i naliczania prawidłowych rozliczeń za godziny przepracowane, na formularzu umowy cywilnoprawnej w zakładce “Ogólne” w sekcji “Umowa” nowy parametr: “Kalendarz indywidualny”.
 • Deklaracja PFRON
  Wyliczanie dofinansowania z PFRON dla pracownika niepełnosprawnego, któremu wynagrodzenie jest wypłacane gotówką.

W module Business Intelligence:

 • Merytoryczne – obszar handel
  Nowe raporty w obszarze handlowym, których podstawowym celem było zastąpienie szeregu pojedynczych wskaźników.

Szczegóły udostępnionych funkcjonalności oraz zmian dostępne są w ulotce.

Zgodnie z warunkami gwarancji dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję, nowe wersje systemu enova365 są dostępne na stronie www, bez dodatkowych opłat.