Nowa wersja enova365 z numerem 2304.3.5

W dniu 16.06.2023 roku opublikowana została wersja systemu enova365: 2304.3.5

W wersji udostępniono nowe funkcjonalności systemu enova365 w obszarach: Handel/Finanse i Księgowość oraz Kadry Płace powiązane z pracą zdalną.

Najważniejsze zmiany w wersji 2304.03.5

W modułach Finanse Księgowość oraz Handel:

  • Możliwość generowanie pliku JPK_GV dla Grup VAT, który zacznie obowiązywać od 1 lipca 2023 r.

W module Kadry Płace:

  • W Panelu użytkownika w Pulpicie pracownika zmieniony widżet “Limity nieobecności” na “Limity“. Nowe informacje w sekcji:
    • a) Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni) - limit widoczny po naliczeniu pracownikowi w danym roku
    • b) Zwolnienie od pracy – siła wyższa (godz.) - limit widoczny po naliczeniu pracownikowi w danym roku
    • c) Urlop opiekuńczy (niepłatny art 173.1 kp)  - limit widoczny po naliczeniu pracownikowi w danym roku
    • d) Praca zdalna okazjonalna – limit widoczny po ustawieniu w kartotece pracownika w  Kalendarz/Praca zdalna parametru Model pracy na: Praca zdalna lub Praca hybrydowa

Nowy wydruk “Limit pracy zdalnej okazjonalnej“.
Możliwość wyświetlenia informacji o pozostałym limicie pracy zdalnej okazjonalnej
Dodatkowe typy limitu pracy zdalnej: kwartalny, półroczny
W Pulpitach HR nowa lista “Lokalizacje pracy zdalnej”, która dostępna jest w Pulpicie pracownika oraz Pulpicie kierownika
Nowa lista “Praca zdalna – lokalizacje“. Lista zawiera zgłoszone miejsca wykonywania pracy zdalnej przez pracowników wraz okresem obowiązywania.

Szczegóły udostępnionych funkcjonalności oraz zmian dostępne są w ulotce.

Zgodnie z warunkami gwarancji dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję, nowe wersje systemu enova365 są dostępne na stronie www, bez dodatkowych opłat.