Nowa wersja enova365 z numerem 2112.3.5

W dniu 10.01.2022 roku opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2112.3.5

Nowa wersja enova365 2112.3.5 umożliwia przeliczenie zaliczki podatku zgodnie z zasadami opisanymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Więcej szczegółów jak dokonać przeliczenia podatku wg Rozporządzenia znajdziecie Państwo pod linkami:

Uwaga! Mając świadomość, że Rozporządzenie nie zmienia zasad naliczania podatku określonego ustawami Polskiego Ładua, a jedynie odracza w czasie termin odprowadzenia do urzędu skarbowego części zaliczki podatku dajemy Państwu możliwość włączenia/wyłączenia tej funkcjonalności w konfiguracji.

Dodatkowa informacja: w związku z planowaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych publikacją w dniu 28 stycznia 2022 roku nowej wersji Płatnika kolejna wersja programu enova365 zostanie udostępniona Państwu na przełomie stycznia i lutego 2022 roku.

Szczegóły zmian opisane w materiałach, dostępnych pod poniższymi linkami: